بعد از یه گریه مفصل تو بغلش حالا  خابم...

خدایا اصلا دوستت ندارم اصلا برو بمیر.