سید ازم خاست تا آزمون سردفتری شرکت کنم در حالی که فقط ۶۷ روز وقت دارم و حتی ی کلمه هم نخوندم یه بسته یه میلیونی برام خرید تو اوضاع بد مالی که برای صد تومن آدم میکشه!
این یعنی مریم بانو بهت اعتماد دارم نا امیدم نکن.

اوضاعمون خیلی خوبه همون آرامشی که همه جوون ها آرزوش رو دارن...
شبا انقدر همو بو میکنیم و فشار میدیم تا بخابیم گاهی وقتا از شدت عشق قلبمون درد میگیره دهن اون یکی رو نگه میداریم ک صداش رو نشنویم تا ضربانش آروم بشه...

امروز دومین شبیه ک اومدم سمنان ب خانوادم سر بزنم یارم پناهم همه وجودم تهرانه... این دو روز تمام شیفته شب هم نمیره خونه... خابیدن بدون هم سخته نه ک بگم نا ممکنه ولی واقعا ب تن آدم نمیچسبه مثل خابیدن تو گرمای تابستون بدون کولر با یه عالمه مگس تو اتاق! خابه ولی کلافه کننده...
نه ک بگم از خانوادم ناراضی ام و اذیت میشم... نه اتفاقا حس خوبیه... لازمه.... مثل خاب تو گرمای تابستون ک لازمه نمیشه چون هوا گرمه نخابی...
خابای با محمد مثل خاب بهاره...زیر پنجره اتاق که بوی نم بارون پیچیده تو اتاقت و پتو رو تا زیر چونت میکشی بالا که یخ نزنی....

دلم تنگشه...
اووووووووه چند وقت بود ازش دور نبودم چند وقت بود ننوشته بودم دلش تنگشه...
خدایا دمت گرم ۲۵ سال کوه درد بهم دادی ک یهو سر تا پای اون کوه رو برام طلا بگیری...
مرسی ک کوهستان درد ندادی چون واقعا ظرفیت یه ارزن بیشتر از این کوه طلا رو ندارم
یکم دیگ خوب باشه یکم دیگه ناز کنه ب خوده خدا من سکته میکنم تمام.