امشب داشتیم عکس خاستگاری دوم رو میدیدیم...

این عکس دست محمد رو شونم  بود و منو چسبونده بود ب سینش منم دستم رو سینش...

اندازه دستی ک رو شونم بود با اندازه کل صورتم ب راحتی برابری میکرد...

هر دو ذوق عکسو داشتیم...

با خوشحالی ب سیدمحمد گفتم دستت از صورتمم بزرگتره ❤

یهو دیدم ۷ هشت تا استیکر غم اومد

جا خوردم گفتم چی شده؟

نکنننن چی شد ی دفعه؟

گفت دست بزرگ صورت کوچیک... یاد سیلی حضرت رقیه افتادم....

قبلش ب اردلان تعریف میکردم ک قبل از اینک بابایی بیاد تو زندگیم ی شب ک نماز شب نمیخوندم فرداش گریم میگرفت و با کل خونه قهر بودم بعدش دیگ بگیر نگیر داره...

خلاصه فک کردم غمای از این جنس با بوس و بغل من حل نمیشه... خودمم خیلی دلم لرزید بغض گلومو گرفت....

چ فکرایی میکنی شمام آقا سید 😙

دلمم برا اون حال و هوای وصل شدن تنگ شده بود خیلی...

ب خصوص بعد از شهید حججی خیلی اوضاع دلم ب هم ریخته تر شد...

سر و سامونش فقط نماز شب و قران بود.

سید میگ اگ قران نخونه نمازش تنظیم نمیشه...

ولی برای من اگ نماز شب نخونم نماز اول وقتم تنظیم نمیشه...

کلا کل گناه های من با نماز شب محو میشن حتی دروغ از مصلحتی ترین نوعش...

با نماز شب حس سبکی میکنم...

انگار رو آب شناور باشی مث ی تخته چوب... دیگ برام مهم نیست اب کجا ببره منو مهم اینه ک رو آبم و از هوا لذت میبرم.

خلاصه برای اینک حال جفتمون بهتر بشه گفتم میای با هم نماز شب بخونیم؟

عهد کنیم ب دل کوچیک حضرت رقیه ب دردی ک از اون سیلی کشید دیگ نیاد شبی ک عمدی از نماز شب غفلت کنیم؟ خب؟

دو بار نوشت قول قولللللل

خدا ب دلامون رحم کنه پای قولمون بمونیم.

چقدر حالم بهتره شبایی ک نماز شبمو میخونم... انگار برا همه کارای بدم تو طول روز ب خدا رشوه دادم...

چقدر محمد دلش عجیبه...

محمد در عین سادگی خیلی پیچیده ست... یعنی شاید همه فک کنن آدم پیچیده ای نیست همونطور ک من تو ماه های اول آشناییمون فکر میکردم... اما واقعیتش آدمیه ک الان بهت میگه ی لبی ب ما بده لامصب...

هنوز چند لحظه نگذشته از عکسی ک تو آغوش هم روز خاستگاری گرفتیم میرسه به کربلا و سیلی حضرت رقیه...

شاید بخاطر اینه ک هر جور حساب کنیم نسبش ب امام حسین میرسه... محمد خیلی از من ب خدا نزدیک تره.... گفتن نداره ولی من تقریبا دو روزه ک فقط نماز صبح خوندم...

میگم ک نماز شب نخونم هیچیم درست نیست...

استغفرلله برای این سستی ها و بی غیرتی ها...

محمد اینطوری نیست تا حالا نشنیدم از لبش کاهل نماز باشه...

خدایا ما ازت چی خاستیم تو ختم قبلی یادت نره تو رو خدا 😅

حواست بهمون باشه رنگ و بوی تو رو داشته باشیم ب من شعوری اندازه محمد عنایت کن آمین یا رب العالمین