چند دقیقه است از مهمونی میام
دو تا قرعه های امشب اولی ب نام منو آقامون دراومد :)))

+
دایی مرتضی ب شوخی گفت: ناکس شانس کی رو امشب با خودت آوردی؟
:-)
بعدیش ب نام خودش در اومد.

+
جواب دایی نوشت:
قدم آقامون مبارک :-)))

+
فردا صبح ۴۵۰ تومن ب حساب مشترکمون واریز میکنم
جناب از برج بعدی قسطا با شخص شماست کادوی امید امشب تموم شد 
انگاری ک خدا گرفت از این ب بعد مخارج با شخص آقامونه :-))

+
قرعه مهمونی ماه آینده به نام حسین در اومد...
۲۷ مرداد.