همینی که بگه حالم خوب نیست حال یوزی رو پیدا میکنم که جفتم آسیب دبده باشه...

به هر قیمتی باید حالش خوب بشه به هررررر قیمتی.

وضعیت طبیعیه من و افکارم (به قول مامان) نباید حالت طبیعیه شادی تو دل محمدو تغییر بده...

من مال محمدم و این اصل، اصل الاصول زندگیمون بود.

هیچکس حتی خوده محمد حق نداره این اصلو زیر سوال ببره.

+

حالم بهتر از کل این چند روزه... خیلی بهترم.

+

انگار طفلک همیشه باید باشه که سرش غر بزنم... یه چی تو مایه های مسافرت رفتنش شده :)

+

سایه ت مستدام همه وجودم، سایه ای که خنک تر از سایه درختای بیده اشعار سعدی و گوارا تر از مستیه بعد از یه عیش طولانی تو اشعار حافظه.

سایه ت مستدام حضرت آقا

بوس محکم و آبدار به گونه ت چون تمام انرژیمو جمع کردم تا انرژی داشته باشی...