چطور بفهمیم انتخابمون درسته یا نه؟

قدم اول و آخر:

آرزوهات آرزوهاش باشه و آرزوهاش آرزوهات.


+ رژ زدم عطرشو قورت دادم الان روزه باطله یا نه؟ من ک اصلا زبون نزدم چرا دهنم مزه رژ گرفت؟

+ رسما گوه خوردم خدا نمیدونستم خو :(

+ یاد ی جک افتادم میگفت یادی هم کنیم از صدام ک میخاست صبحونه رو شهر اهواز بخوره شام رو تهران ولی در واقع عملا چیز دیگه ای خورد