سلااااام فک کنم دقیقا یه چهل و دو روز دیگ اینجا منفجر میشه...

خبرایی ک خیلیاتون بی صبرانه منتظر شنیدنش هستین ان شا الله.

امروز تولدم بود.

بهترین تولده عمرمممممم...

اولین تولدی ک عشق کسی تو قلبم شعله می کشید...

وسعت مهر و اشتیاق وصل به کسی قلبم رو تسخیر کرده بود و امروز اولین تولدیه ک بعد از ۲۴ سال باهاش احساس همسر بودن و شاید خنده دار ب نظر برسه حتی مادر بودن دارم!

محمدم، آروم جونم، ممنون از حضورت. ممنون از وجود پاکی که، پیشم نیست ولی یادش، مهرش، نجابتش، شعور والاش و چشمای زیباش دقیقه ای این دخترک سر به هوا رو رها نمیکنه.

بوسه به سر انگشتایی ک شاید ندونی و هیچکس ندونه ک به ولله بین هزار تا دست تشخیصشون میدم... 

متفاوت ترین مزه ی دنیا، دوست داشتنت غیر قابل وصفه؛ خیلی وقته ک دنبال وصفش نیستم...


+ ناهار امروز کوبیده بود. نخوردم. گفتم اشتها ندارم...ساعت ۴ ک بابا اومد از گرگان... غذایی ک ظهر موظف بودم بخورم... همراهش بود:


+ گل سره تازم :)))


+ نیم ساعت دیگ میرم حمام... ی خانم خوب ن تنها صبحا ورزش میکنه و کلسترول تو وعده هاش جایی نداره و و و و و باید بفکر موهاش باشه :))

پیاز رنده شده

تخم مرغ محلی

سیب درختی رنده شده

روغن زیتون

دفعه بعدی حنا هم میزنم...شاید یه خانم خوب موهاش باید قرمز باشه :))