■ دوستت دارم مواظب خودتم باش اوه راستی نماز یادت نره!

● نماز یادم بره؟!مگ آدم نماز یادش میره!!!؟؟؟