● تو شیعه هستی یا سنی؟
■ شیعه!
● شیعه ی واقعی؟
■ (با لبخند) ایشالله...❤