یه مدل آقایونی هم خلق شدن ک خانمشون اجازه نداره حتی ب خودش اجازه بده چشمای پاک آقاشون رو ب اندام خانم دیگه ای هدایت کنه!

بله دیگ...

هستن از این آقایون مال تو کتابا هم نیستن...

من ی دونه واقعیشو از نزدیک دیدم :)