ی روشی پیدا کردم برای وقتای دلتنگیام...

یادتونه اون موقع ک برا ارشد میخوندم لیگ اروپا بود...

من نتونستم هیشکدوم از مسابقات رو ببینم...

یادتونه؟

تصمیم گرفتم هرشب قبل خاب جای اینک حرص بخورم محمد ازم دوره...یه ۹۰ دقیقه فوتبال ببینم لیگ همین امسالو.

من اونقد این چند سال ب عناوین مختلف نتونستم فوتبال ببینم ک تا موقع زایمانم بازی دارم واسه دیدن :)

دیشب بازیه بارسلونا لاس پالماس بود.

۵-۱ بارسلونا :)

خیییییلی ایده خوبیه.

در تمام طول بازی قلبم رو هزار میزد ی جاهایی از خنده بالشمو گاز میگرفتم :))

خلاصه با این فکر بکر محاله شبا با چشمای گریون بخابم :)

#

دوستت دارم محمدم.

میدونم ک بعد ا ازدواجمون هیچ دو زوجی رو نمیتونم با انگشت نشون بدم ک از ما خوشبخت تر باشن...

دوستت دارم عزیزم.