مامان اینا خونه نیستن ناهار دعوتن.

منو دکتر تنها بودیم ز زدیم برامون غذا بیارن از بیرون...

ی برش از پیتزا خوردم کشیدم کنار گفتم خودت بخور.

ی قاشق از سالاد ماکارانی هم چشیدم رفتم سر وقت سیب زمینی ها...

همینجور ک با اشتها دو لپی میخورد گفت چرا نمیخوری ؟

گفتم ناراحت نشی؟

گفت هوم؟

گفتم پیتزاش مزه استفراغ میده سالادش مزه آب دریا میده...

هرچی دهنش بود برگردونو گفت درد بی درمون بگیری میذاشتی من بخورم خب!!!

گفتم خودت گفتی بگم خو!!!

میگ لامصب سالاد مزه ساحل میده؟تو ساحل خوردی ک میگی مزه ساحل میده؟

گفتم بابا دریا مزه آب دریا میده...

شرو کردیم ب خوردن سیب زمینی همینجر ک داریم میخوریم میگ هروقت از خوردن اینم سیر شدی بگو مزه عن تو چاه مستراح میده خیالمونو راحت کن!!!

خلاصه الان یه پیتزا و نصفی + سه چهارم سالاد ماکارانی + نصف ظرف سیب زمینی مونده داریم با نوشابه خودمونو سیر میکنیم