ایشون ک معرف حضورتون هستن (شکلک قلب)دریافت

از کل بچگیام همین یه دونه عکسو دارم

اینام مال اون سنیه ک با راننده سرویسم دست ب یقه شدم 

اینجا تک خون بودم تو گروه سرودمون

اینم با سه تا از همکلاسی هام ک اصلا باهاشون دوست نبودم...چون مادرامون با هم دوست بودن ما رو کنار هم نشوندن و ازمن این عکسه رو گرفتن :×


اینم با دندونای شیری :)