همینجوری ک داشتم درس میخونم و لحظه ب لحظه ب ثانیه ب ثانیه زندگی مشترکمون فکر میکنم و چای می خوردم ب این فکر میکردم ک:

نظرش راج به نسکافه و کافی میکس فله چی میتونه باشه؟

نظرش راج ب لباس آبی آسمونی تو تن من چی میتونه باشه؟

نظرش راج ب ترکیب لباس قرمز و مشکی برای دختر کوچولومون تیپ لی برای پسر کوچولومون چی میتونه باشه؟

نظرش راج ب زندگی با من چی میتونه باشه؟

خدایا تو رو به عزتت قسم تو رو به همه دوست داشتنی هات یا با هم بمیریم یا من نبینم مرگش رو.

خدایا ازم نگیرش بخاطر همه خوبیایی ک کردم.

من نمیخام اون دنیا بام تسویه کنی...عوض همه خوبی هام بهش طول عمر و لبای خندون بده.

همینجا همین دنیا بام تسویه کن.

خدای بزرگی ها من اونقدر بابت این هدیه با شکوهت شرمندتم ک ب هیچ زبونی نمیتونم تشکر کنم...ب هیچ زبونی...

تو

بهترین

خدای 

دنیایی

محمد

بهترین

مخلوقه

بهترین

خدای

دنیا.

متشکرم.متشکرم خدای زیبایی ها.

متشکرم از وجودش.

"فتبارک الله احسن الخالقین"