تو نت دنبال یه دعایی بودم ک برای موفقیت و گشایش امور توصیه شده باشه رسیدم به این پست تو یکی از وبلاگها:

توصیه به تلاوت سوره مبارکه یاسین.

یاسین در بردارنده ی آثار اعجاب انگیز فراوانی است که می توان در ثنا و ستایش آن گفت:

1. «یاسین»، مرتفع ساختن بن بست های زندگی؛

2. «یاسین»، کلید گشودن درهای بسته؛

3. «یاسین»، آسان کردن امور دشوار و صعب؛

4. «یاسین»، نجات از رنج، آلام، تنگنا، فقر و فلاکت؛

5. «یاسین»، زدودن نگرانی و اضطراب از روح و روان؛

6. «یاسین»، یار و یاور همیشگی و در همه حال؛

7. «یاسین»، فریاد رس سریع، در لحظه نیاز؛

8. «یاسین»، نور دل و آرامش روح و چراغ راه؛

9. «یاسین»، چاره بیچارگان و پناه بی پناهان؛

10. «یاسین»، حلال مشکلات و برطرف کننده گرفتاری ها؛

11. «یاسین»، نردبان رسیدن به مراحل رشد و کمال؛

12. «یاسین»، یعنی گذشتن از دنیای تاریک مادی و پشت سر نهادن آن؛

13. «یاسین»، روی آوردن به عالم نور و زیبایی و محبت و جمال و جلال؛

14. «یاسین»، داشتن وسیله ی تقرب و رسیدن به هدف؛

15. «یاسین»، مظهر توکل و توحید و بندگی؛

16. «یاسین»، صیقل دهنده ی روح و زداینده ی زنگارهای دل؛

17. «یاسین»، آشکار دیدن قدرت و دست غیب پروردگار؛

18. «یاسین»، خورشید شب و یاور روز؛

19. «یاسین»، آب حیات و چشمه ی جوشان حقیقت؛

20. «یاسین»، کوری چشم دشمنان کینه توز و بستن زبان و دهان بدخواهان؛

21. «یاسین»، برکت علم و مال و عمر.

22. «یاسین»؛یعنی تابیدن نور خدا بر صفحه ی دل و بر صحنه ی زندگی.

23. «یاسین»، آسودگی روان انسان، از بخل و حسد و صفات آزار دهنده.

24. «یاسین»، همدم سالکان و مقصد عارفان.

25. «یاسین»، دلگشا، دل ربا و انیس و مونس تنهایی.

26. «یاسین»، رسوا کننده ی دشمنان و خنثی کننده ی نقشه های شوم آنان.

27. «یاسین»، بودن در میان مردم و نبودن با آنان.

28. «یاسین»، همراه بودن با خیل فرشتگان در زندگی.

29. «یاسین»، بیدار شدن از خواب غفلت و سوختن در آتش فراق.

30. «یاسین»، امید و نشاط و سرور و شیدایی، در همه حال.

31. «یاسین»، غصه ی مردم گرفتار خوردن، که چرا با «یاسین» آشنایی ندارند.

32. «یاسین»، همنشینی با مهربان ترین و غمخوارترین و باوفاترین فرشتگان خدا.

33. «یاسین»، موجب سرافکندگی و شرمساری دشمنان.

34. «یاسین»، سرمایه ی جاودانه، دریغا که بی بهره ایم.

35. «یاسین»، دریای زیبایی، دریغا که نابیناییم.

36. «یاسین»، صدای رسای مهر و عطوفت، دریغا که ناشنواییم.


#

میخام برای سید محمد بخونم از امشب تا آخر اردیبهشت.

ان شا الله ک موثر باشه و تو کاراش موفق باشه.

خدایا هواشو داشته باش برکت بده به سعی و همتش.

نذار خستگیه راه تو تنش بمونه...

کاش میتونستم بهش بگم خودشم برای خودش بخونه...

ولی خب همیشه گفتن دعای بقیه در حق مسلمین بهتر موثر میشه من در حقش دعا میکنم...

آخوند ک نیستم ولی آقامون آخونده دعام مستجاب میشه به حق آبروی آقامون :)

خدایا کمکش کن.

آمین یا رب العالمین.