هر چیز خوشمزه ای بدون محمد بد مزه ترین چیز دنیاست.

این شیرینیا رو خییییلی دوست داشتمااااا خیییییییلی...

ولی وقتی محمد نیست ک دو تایی با هم بخوریم انگار دیگ خوشمزه نیست...

خدا جون منو محمد بنده های بدی نیستیم گوش شیطون کر...

شیطنتامون مال خودمون دوتاست.

پس ازمون دلخور نباشیاااا.

بقول یه آخوند تخصصی :) گناه ما هرچی هم ک باشه از رحمت تو بزرگ تر نیست ک!؟

دوستمون داشته باش.

همش تند تند ببوسمون.

محمدمو تو پناه خودت برای منو بچه هام حفظ کن.

آمین یا رب العالمین