با اینا این ساعتو درس میخونم :)

آهای خدای مهربونی هااااااااا محمدمو ببوس جای من...امشب نمیتونم بخابم ک تو خاب ببوسمش....