دوباره نمیذارمشون اگ ارزش خونده شدن داشتن همون اول خونده میشدن ن اینک بشن در حکم روزنامه برای اوقات فراغت.
درخواست نفرمایید.
حتی شما دوست عزیز.