صرفا 
جهت
اطلاع!
دخترم قراره یه
دونه از این ژستا
با باباجونش بگیره :)