الان دو روزه ک آقای رفسنجانی رحلت کردن میدونین من دارم ب چی فکر میکنم؟

وقتی آدمایی مث رفسنجانی انقد یهویی میمیرن(!) خو ما هم یهویی میمیریم دیگ!!!

همیشه فکر میکردم اول رهبر میمیره بعد رفسنجانی...

گاو یهویی مرد :(

خدا رحمتش کنه چقد سختی کشید طفلی...

با امام حسن محشور بشه ان شالله