دل ز تن بردی و در جانی هنوز،دردها دادی و درمانی هنوز


اسارت ک میگم یعنی 90 درصد مواقع به ادمی فکر کنی که شبیه تو فقط یه ادمه.

به عشق این مدلی نگاه کنیم اینجوری ک تا حالا کسی نگاش نکرده:

او هم مثل تو ادمه.

او هم مثل تو وقتی خندش بگیره میخنده.

وقتی دلتنگ بشه گریه میکنه.

وقتی خسته باشه میخابه.

وقتی گشنه باشه میخوره.

او هم سردش بشه نیاز به لباس داره.

او هم به خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هیچ فرقی با تو نداره.

ساده نباش.

ساده نباش.

ساده نباش.

عشق تنها چیزیه ک در عین حماقت هیچوقت نفهیدم و الانم نمیتونم داعیه ی فهمش رو بکنم و در عین حال فکر میکنم عجین ترین چیز با دنیای این روزهامه...

اینی ک میگن فلان چیز هم درده و هم درمان...به خداااااااااااا عشقو میگن.

هم درد و هم درمانه.

ادم عاشق یه حال گوهی داره ک مگوووو!!!