یه جوری دلمو به دلش پیوند زده انگار ن انگار آخونده...

یکی ندونه فک میکنه متخصص پیوند قلب بوده...

والا.

چقدرررر دلتنگ لبای خندونشم...

روزی ک بعد این روزای سخته بدون او ببینمش بهش میگم:

آقا سید محمد امکانش هست ک من و شما هر موقع دعوامون شد اونی ک اول بیاد تا آشتی کنه اون یکی تندی ببوستش از ته دل؟

اینجوری تو دعواها من همیشه بدو بدو آشتی میکنم :)


بعد یه قول زن و شوهری هم بدیم ک تو هر شرایطی اجازه نداریم سلام و خداحافظی نکنیم.


بعد قول سوم اینکه...

 قول سوم اینکه این دوری ها دیگ تو زندگیه مشترکمون ابدا تکرار نشه...

من خیلی نازک نارنجی ام...

یه چیزی هست بهش میگن آستانه تحمل،همونم دیگ نمیکشه...

روزای بی تو بودن دهنمو صاف کرده آقا سید.

 همه نمیدونن...

شما ک خوب میدونی آخه...