سلام

قلبم مشکل داره ظاهرا...

نه یکی نه دو تا هزار تا مشکل...

یه آدم عزیزی گفت برو مرخصی خوب میشی...

منم دیدم خاطر طرف خیلی عزیزه گفتم سمعا و طاعتا.

نشون قرآنم رو برداشتم سوره رعد رو رد کرده بودم یعنی از مهر پارسال ک ختم رو شرو کردم تا این لحظه سه چهارمش رو خونده بودم...

نشون رو برداشتم چون یه وقفه ی یه ماهه تو خوندنش افتاد و تو این یه ماه خیلی از اصولی رو ک قران گفته بود و قرار بود مو ب مو انجام بدم تا دعام مستجاب بشه رو زیر پا گذاشته بودم.

از اول شرو میکنمش هرچی خدا بگ هرچی خدا بخاد...

از هفدهم میرم برای مرخصی تا بیست و هشتم بهمن ماه هستم.

تو این مدت از همه رفقا حلالیت میخام...

نارفیقا هم ک تکلیفشون مشخصه خاستن من چیزی رو درست نمیکنه...

خدایا این آقا سید محمده ما رو بگیر تو پناه خودت.

دوستت دارم خدای مهربون.

خدایی ک بد کردم ولی بد ندیدم ازت.

این یعنی معنای الله اکبر :)