از سر شب درد داشتم لامصب دو بار رفتم بخابم هرچی میکنم خابم نمیبره...

کمردرد امونمو بریده

بدترین نوع کمردرد کمردردیه ک با حالت تهوع و دلدرد همزمان بشه.

الان من در این وضعیت هستم.

می ایستم درد کمرم قطع میشه میخابم شرو میشه میشینمم بهتر از حالت دراز کش هستم ولی خابم میاد...

حالم مث وقتیه ک تو مسافرت میخای بخابی تو ماشین...

نمیتونممممم دراز بکشممممم

خدااااا

از این قسمته زندگی متنفرررررمممممم