دو مرحله ک دارو ها رو مصرف کردم گلوم بهتر شد...

فکر کنم به نسکافه حساسیت دارم دیگ نمیخورم...

ظهری هم ک مریض بودم نمیتونستم برنج بخورم این غذا رو خوردم اسمشو نمی دونم ولی فوق العاده خوشمزه بود بقیه چلو کوبیده میخوردن ولی به حدی این غذا خوشمزه بود ک اصلا حتی یه ذره هم هوس نکردم از غذای اونا بچشم...

غذای من در آوردی خاله ست اسمشو گذاشته گیاهی :)

چون توش کدو حلوایی لوبیا کرفس چ میدونم چغندر و هرچی سبزی جات بوده قاطی کرده :))

 ولی خوشمزه بود خدایی حال کردم.

+

وبی ک آدم توش نتونه از حرفای دلشو بنویسه وب نیست تخته سیاه دبستانه ک فقط معلم حق داشت بنویسه...