دارم درس میخونم یه آهنگی هست ک اسمشو نمیگم لوس میشه یه جکی هم یاد گرفتم اونم نمیگم لوس میشه تا دوازدهمممم
اما امروز ک داشتم موهامو اتو میکردم یه تار موی سفید رو چتری هام دیدم انقدددددددد ذوق زده شدممممممم سفید نبود نقره ای بود...
شنیدم اگ موی سفید و بکنن زیاد میشه خیلی دلم خاست بکنمش ک زیاد بشه ولی اونقده ناز بود دلم نیومد هنوز سرجاشه :)
الان ک چتری هام ریخت رو برگه های جزوم یادم اومد بنویسمش...