اول از همه یه پیشنهاد دانلود دارم که خودم با دقیقه ۱۳ ب بعدش کلی حال کردم در شرح حال خودمونه...

کلیک برا دانلودش

و اما جا داره یه خسته نباشیدم بگیم به یه سریا...
دانلودش از اینجا

اینم اونایی ک میخان هر ۴-۵ دقیقه یه بار بگن خاک بر سرمون بگوشن...برا رضای کی؟
دانلود کن