به بعضیام باس گفت کی رو ترسوندی محرمی؟

:)


سلامتیه دو بوس

.

.

.

.

اتوبوس و مینی بوس.

زهر ماررررر محرمه توقع داشتی چی بنویسم اینجا واقعا؟!؟

+

یادت نره ک یکی از اون ۴ تا این بود ک خوب بخند