الکی مثلا یکی باشه که بگه:

بخاطر من خودتو کنترل کن

.

بعد

.

.

.

این کنترله چه کیفی میده!

:)

+

طرف همش میگه:
ما رایت الا جمیلا

من به فدای چشمائی که خودش زیباس...

:)