برا کارگاه سوم یه عکسی از بنده رو سایت دانشگاه قرار گرفته بعد یه ناشناسی اومده نظر گذاشته این استاده چقده ریزه!!!

خخخخخخ

کلی خندیدم نظرو دیدم...

دکتر مدام میگه شما چرا انقد ریزی خو؟!