قاطی کل سی دی هام من این کلکسیون رو بیشتر از همه دوست دارم تقریبا هفته ای یه دونه میخریدم تقریبا دو ماه طول کشید تا همشو بخرم :)

از همه بیشتر یانی و شوستاکویچ رو دوست دارم از همه کمتر باخ.