انگاری منتظرم!!!

تو مرحله سیم کشی ام

برا کارای پاور عکسای مرتبط میخام عکس مرتبطم که تنها چیزیه که گوگل ارجاع نمیده!

سرچ زدم:

رو یک لاین دراز کشیدن

تصاویر

بعد این برام اومده:

خدایا تو شاهد باش قسمت نیس من آدم بشم...

یعنی میخوام بشم نمیشه...

نمیذارن ک بشه

+++

بیست دقیقه ست به اندازه ای معدم داره تیر میکشه که با یه دست شکممو  ماساژ میدم با یه دست تایپ و....

میگن چو بد اید از چپ و راست آید!

همینم کم بود!!!