دیشب برا نماز شب خواب موندم،باز جای شکرش باقیه نماز صبحو خوندم وگرنه الان یکی باید میومد اشکامو جمع میکرد!

حالا باز بگو من بوس میخام!

خوب شد؟!

+++
دو روزه دارم فقه استباطی میخونم برای آزمون آذر و جالبه بگم از مزخرف ترین دروس رشته حقوق همین فقهه!
نماز شبمو خاب موندم!
خدا بهم صبر بده و به همه اونائی که مجبورن فقه بخونن!
فک کنم تا هفته دیگه تمومش کنم..
نماز شبمو خاب موندم؛خدایااااا غلط کردم کاری کن یادم بره...قلبم بدجوری تیر میکشه...خیلی بد...