از بهترین حسای دنیا میتونم به اون حسی اشاره کنم که بعد از یه دوش آب داغ موقع بیرون رفتن از حمام تو صورتت آب سرد بپاشی!

و دیگه اینکه اون طرف بالش ک گرم شده برگردونی صورتتو رو طرف سردش بذاری...

+

میخام از امشب تا تعبیر خابم هر شب نماز شب بخونم مثل نماز یومیه...

با وجود یه دنیا خستگی رفتم حمام...

تازه اومدیدم...

:)

میریم که سرچ بزنیم:

چطور نماز شب بخانیم!؟

:)

قبلا خوندما تقریبا ده پونزده شب سال 89 که کنکور داشتم...

بعدش دیگ لازمم نشد :|

یادم نمیاد چجوری بود کلیتش یادمه و اینکه خیلی سخت بود.

:/

+++

این آهنگ قشنگ ارزش ده بار گوش کردنم داره،ده صد بار :)

اینجا