برگرفته از کتاب کوری اثر ساراماگو:

راننده امبولانس اعتراض کرد:من فقط میتوانم او را ببرم،دستور این است،شما باید مرا هم ببرید،"من همین الان کور شدم"!