برگرفته از کتاب کوری اثر ساراماگو:

اگر نمیتوانیم مثل انسان ها زندگی کنیم،لااقل سعی کنیم مانند حیوانات زندگی نکنیم!