خیلی جالبه که تو فیلم اندرز گیم ساخت 2013 امریکا دقیقا قهرمان فیلم چیز دیگه ای میگه:


ازش میپرسن:

چرا وقتی دشمنو زمینش زدی بازم لگدش میزدی؟
قهرمان طوری پاسخ میده که فکر میکنی درست ترین کار ممکن کاریه که اون کرده!
میگه:
وقتی زمین خورد تو دعوای این بار بردم،ولی وقتی زمین خورده بود و باز میزدمش؛در واقع تو نبردهای آینده پیروز شدم!


انگار میخواد یه شمای کلی از طرز فکر امریکائی منتقل کنه!


و تو این کتاب کازوئو ایشی گورو خیلی موذیانه(جوری که فقط در تخصص انگلیسه مکاره) داره پشت نقاب انسان دوستی،نژاد انگلیس رو شریف و عفیف معرفی میکنه!
البته اینا فقط طرز فکر بنده ست و هیچ دلیلی نداره درست باشه!
اعتقاد من بر این مبناست...