زمینی: چند وقت پیش یه چیز جالب خوندم توو نت.

مریخی: اون فازمتر رو بده عزیز جان. چی خوندی؟

زمینی: اینکه شوخی پسرا و دخترا با هم رو، پای هرزگیشون نذارید. یه عکس جالبی هم براش گذاشته بود، طرف.

مریخی: شوخی بستگی به نوع و زمان و محل و طرف مقابل و موقعیتش داره. انبر رو بده.

زمینی: به نظر من که حرفش درست بود، داری گیر الکی می‌دی.

شَتَلَـــــــــــــــــــق

زمینی: وحشی! چرا می‌زنی؟

مریخی: شوخی مریخیارو پای وحشی‌گری نذار.

زمینی: این چه شوخیه؟ مگه من با تو شوخی دارم؟

مریخی: منم با تو شوخی نکردم.


برگرفته شده از redbeard.blog.ir