اینا فقط 50 درصد منابع ازمون وکالته که باس تو کمتر از 3 ماه تمومش کنم 50 درصد دومو هنوز نخریدم!

اینا ک تموم شه اون 50 درصد دوم رو پائیز می گیرم....

اینو گذاشتم که وقتی نیستم یا دیر میام یا میام زود میرم...

نگین کجا؟

نگین بی معرفتی!

بگین طفلی خدا صبرش بده...

این 50 درصد بیشتر از 9000 صفحه است!

واقعا واقعا واقعا وقتم محدوده...وسطش خیلی هنر کنم فرانسه بزنم...

عوضش بعد آذر هر روز همینجام :)

(قول نمیدم ان شا الله)

اینو به فامیلم میگم میگن گم شو بابا ما هر وقت بهت گفتیم کی سرت خلوت میشه وعده سر خرمن میدی!

این آزمونتم تموم بشه یکی دیگه!!!

ناموسا راس میگن تازه آذر تموم بشه دی دکتری ست!

چ میدونم والا :(

دوس دارم اینجا باشم ولی واقعا وقتی ندارم این روزام که هستم دارم از ساعت خوابم میزنم!

امروز جلو آئینه خودمو دیدم قیافم شبیه تزریقیا شده!!!

قبل خرید کتابا رفتم خونه حاجی اینا...مادربزرگم میگه چرا کم میای؟

میگم درس دارم...

میگه ایشالله یه آدم خر بیاد تو رو بگیره خوشبختت کنه!

میگم  چرا خر؟؟؟!!!

میگه که هرچی تو میگی بگه چشم!

:)

بهش قول داده بودم ببرمش بیرون براش آب زرشک بگیرم حسابی خر کیف شده بود دیگه همینشم دمش گرم فحش خواهر مادر نداد.

:))

دلم برا خیلیا تنگ میشه نام نمیبرم چون خودشون میدونن کیان!

دل نگیرین یهوئی رفتنمو.

چون با سند دارم میگم گرفتارم.

+

پست نمیذارم مگه با پیام...

وب گردی هم شاید کمتر و دیر به دیر...

ولی

نظرا رو هر روز چک میکنم کاری چیزی بود هستم خدمت رفقا

_لطفا تا کارد به استخون نرسیده احضارم نکنین،ان شا الله که نمیرسه_

:)


دلتون شاد

گور بابای بعضیا یادتون نره لدفا :)

علی علی