داشتم دادرسی کیفری میخوندم همینجور آهنگ هیپ هاپم روشن بود کنارم...

(21 مرداد یه کارگاه باس برگزار کنم درباره تئوری پنجره شکسته...

قاطی کارگاه میخوام واسه بچه ها آهنگ هیپ هاپ بندازم صفا کنن...)

فرشته صدام زد چون صدا بلندبود فک کردم اشتباه شنیدم!

یهو آقازاده دوید تو اتاق با هیجان میگه بدو بدو یه چیز با حال نبینی از دستت رفته!

رفتم دیدم اخوی تو تلگرام لپ تاپش یه کلیپ گرفته که اصن خعلـــــی با حال بود...

اسم سخنرانه رو نمیدونستم...

یه تیکه از سخنرانیشو سرچ زدم دیدم ای بابا این حاجیه ایزدخواهه؟

چند روز پیش یکی از بچه ها تو پستی که گذاشته بودم با عنوان:

یه سری حرفا هس که باس زد...

برام کامنت گذاشته بود شبیه ایزد خواه حرف زدی!

حالا من خودم ایزد خواه رو تو عمرم ندیده بودماااا البته هنوزم فک میکنم بیشتر شبیه پناهیان بود تا ایزد خواه....

ولی درکل ایزدخواه با حال تر از پناهیانه ولی همچنان پناهیان عشقه منه...

دانلود کلیپ

کلا سه دیقه ست خیلی زود دان میشه.