امشب موقع افطار زدم شبکه سه دیدم ایتالیا اسپانیا بازی دارن...زنده هم بود

هیچی دیگه یه جا نزدیک بود غذابپره تو گلوم فرشته و دکتر زدن زیر خنده!

میگم کانال بزنین...

میگن چرا؟

میگم به آدم استرس میخوره غذا کوفتش میشه!

خیلی ریلکس نگام میکنن میگن استرس؟!

0_o

هیچی دیگه پاشدم وسط بازی برم نماز حالا همه حواسم پیش بازی بود...

همین که گفتم قربه عند الله...

عادل فردوسی پوره خر گفت:

بعـــــــله پنالتی به نفع ایتالیا!!!!!

یه وعضی نفهمیدم این سه رکعتو چه جوری خوندم!!!!

خلاصه تا رفت پنالتی رو بزنه تموم کرده بودمو موفق شدم گل رو ببینم داد زدم گـــــــــــــــــــــله!!!

رضا از خل بازیم خندش گرفت فرشته هم :)

یعنی من عااااااشق لوئیجی بوفونم...

هیچی دیگه نیمه اول که تمومید بدو رفتم تو اتاقم گفتم گور بابای نیمه دوم بشینم آزمون وکالتو بخونم واجب تره!

فک کنم 1 به صفر ایتالیا برد...آخه دقیقه 70 هم که سر زدم همچنان 1 به صفر بودن!

حالم خوب بود که بعد از چند ماه تونستم یه نیمه فوتبال ببینم...یعنی اصن خیلی خوب بودما...

یه آدم بیشعوری اومد اینجا یه نظر بیشعورانه گذاشت از همون وقت تا حالا رو مبل نشستم دکتر میگه:چته نگران کنفرانسی؟

چیزی نمیگم...

دو دیقه پیش رو صندلی ناهارخوری نشستم دکتر میگه بخدا یه چیزیت هس چرا دو ساعتیه حالت اینجوریه؟!

پاشدم اومدم تو اتاقم که بقیه کتابو بخونم...


غمی نیس.