معتقدم ادم باس افسار دلشو دست بگیره وگرنه دل دستاتو از پشت میبنده،یه لگد میزنه پشت ساق پات،وقتی رو زانوت زمین خوردی،دستاتو باز میکنه و لگد بعدی رو میزنه رو شونت وقتی داری با صورت میخوری زمین،دستاتو میگیری محافظ سر و صورتت و دیگه الان چهار دستو پا رو زمینی...

هیچی دیگه یه دهنه ی قشنگ برات میزنه سوارت میشه و هر جائی وادارت میکنه برا اینکه بیشتر از سواریش لذت ببره واسش عر عر کنی!!!

                                                                                                   این واقعا باورمه