امروز صبح فیلم سینما پارادیزو رو انداختیدم که ببینم چه خبره مثلا....

اولاش خیلی از خودم خوشم اومده بود کامل میتونستم ترجمه کنم...

البته زبان فیلم ایتالیایی بود گمونم،ولی زیرنویس انگلیسی بود...

من زیرنویس رو درست ترجمه میکردم...

خلاصه همینجور کیفور سطح سوادم بودم (کلا ده دقیقه هم از فیلم نگذشته بود) دیدم شخصیت اصلی فیلم رفت خونه پیش زن و بچش که چون دیروقت بود زنش طفلک معصوم خوابیده بود...هیچی دیگه اینم کتش رو درآورد بره پیش زنش بخابه که چشمتون روز بد نبینه...

هیچی دیگه باتری کنترل ضعیف بود حالا هعی دارم دکمه خاموش رو میزنم عمررررااااااااا خاموش بشه حالا!!!

منم زن و بچه دااااااااااااااااااااار!!!  :)

پریدم از جلو خاموشش کردم!

اصن یه وعضی بود خدا رو شکر آقازاده اون حوالی نبود...

هیچی دیگه با این که خیلی از فیلم خوشم اومده بود مخصوصا چون از پس ترجمش راحت بر میومدم بیخیال دیدنش شدم و عطاشو به لقاش بخشیدم...

رفقای گلم وقتی فیلم معرفی میکنید ببینید ظرفیت طرفتون چقده!!!

یه بار یه پک انیمیشن زبان اصلی شرکت والت دیزنی رو گرفته بودم تقویت زبان مثلا....

هیچی دیگه به خدای محمد قسم که فقط چند دقیقه شو دیدم!

اینجانب جنبه دیدن حتی کارتون های بدون سانسور رو ندارم رحم کنید بهم عزیزان :)