کاری به عقل ندارم به قول عشق، کشتی شکسته را چه نیاز ی به ناخدا!

  ساعت ده پستچی کتاب غزلیات فاضل نظری رو که سفارش دادم واسم آورد تا تمومش نکردم نتونستم بلند شم!ا

این مرد اسطوره ست!!!

 هر بیتش مععععرکه بود...سرشار از معرفت!

 عااااالی هزارتا لایک جناب شاعر