اینم صدای ساز دهنیم جان خودم من پارسال برای یه کنسرت دعوت شدما،گذاشتم کنار تا همین یه ماه پیش خیلی حرکتا یادم رفته...

استادمون همیشه میگفت موسیقی خیلی شبیه به رقصیدنه با تمرین هر روز بهتر میشه بدون تمرین هر روز بدنتون خشک تر میشه(حالا تو ساز من مچ دستها و لبها و صد البته نفس گیری)

حالا اینبار بگو کدوم بهتره ساز من یا نی اخویم

دانلود ساز من از پیکو فایل