من میگم با قران همه چی عالیه شما هعی بگین نع!

الان من بگم بعد از این دو سه روز چله ی بیشعوریم که دوباره باشعور شدم چقدرررررررر اتفاقای قشنگ واسم افتاده باورتون نمیشه دیگه!

منهای کارنامه ی افتضاح آقازاده!


جااااااااااااااااااااااااان من قرانا رو نذارین گوشه ی خونه...یه روایتی هست که میگه:

اون دنیا سه چیز به عنوان گواه احضار میشن یکی ائمه و پیامبرا،یکی اعضای بدن،یکی قران!

قرآنی که خاک روش نشسته باشه اون دنیا یقه تون رو میگیره!

نذارین رو قرآنا گردوخاک بشینه رفقا...


+ من یه پایان نامه نوشته بودم ،یه کتاب شاهنامه هم دارم رو این دو تا همیشه خدا خاک نشسته گاهی میرم روشون با انگشت یه شکل لبخند میکشم حس میکنم رو ماسه های دریا چیز نوشتم :)

باقی کتابا رو خدائی میخونم...


+++

خدایا ببین دارم چی میگم،منو نگااااااااا،خیلی جدی ام،شوخی هم ندارم،منو شما که باهم تعارف نداریم خداجون داریم؟اگه یه روزی قرار شد قران رو بذارم کنار و نرم سراغش،خون بهای غلطی که میخوام بکنم،یه دستم قطع بشه ولی دوباره قرانو بهم برگردون!

آمین از ته ته ته دل


+این یکی عاااااااااالی بود:

مامانم میگه پاشو برو نون بگیر!

میگم من امروز تولدمه نباید کار کنم!

میگم مامان شام چی داریم؟!

رفته زیر پتو میگه منم امروز زاییدم نباید کارکنم :|

خداییش قانع شدم


+ پائیزک خـــــــل اینم عکس آقازاده،سازدهنی هم به روی چشم،یه چند روزی امان بده دوباره ضبط کنم