نه که کلا آشپزیم صفر باشه مثلا از اینا بلدم دستور بدم بانو؟+ آقازاده فردا باس بره اردو،واسش الویه و سالاد ماکارانی درست کردم دیگه از هرچی اضافه بیامد این سیب زمینیای شکم پر را بساختم...