چهل روزه قرآن نخوندم،بهانه های بسیار بسیار شیطان پسندانه ای هم دارم من جمله امتحانات آقازاده!

خااااااااااک عالم بر سرم رسما!

خدا جون یه دستی ببر تو حالم که مردشور ببرن این حال بدون قرآن رو!


+ یه پرونده توووپ جعل احکام قضائی و یه پرونده جعل ویزا داشتم رد کردم :(


+ چ جوری یه پسر بیست و دو ساله هم خونه داره هم ماشین اونم نه اینجا،اونجا!

بعضیا نافشون رو با پنبه بریدن بس که تو ناز و نعمتن!

موقعی که خواستن ناف منو ببرن قیچی گم شده بود رفتن تو حیاط بیمارستان از باغبونه قیچی باغبونیش رو گرفتن هرکار کردن نشد نافمو ببرن دست آخر دکتره با دندنای آسیاش جوید تا کنده بشه!والا بخدا...


+ همینجوری نوشت:حمله کردن یه جور دفاعه برای زنا.