+ اول کاری بگم که نوکرتم صاحب امن ترین آغوش دنیا

+ نیم ساعت پیش رضا از رشت به صورت کاملا ناگهانی و غیر منتظره اومد و دوبار آمبولانس خبر کردیم یه بار من یه بار او...

         - مرد حسابی من که کاری به کارت نداشتم گیر میدی آخه؟!

         - فرشته معتقده باس واس دفعه بعد یه نعش کش اساسی خبر کنیم خدا ختم به خیر کنه!

+ یه خانمی زنگ زده دو ساعت مخمو کار گرفته سر پرونده توهین و فحاشی حالا من سر سجاده خدا خدا میکنم زودتر تمومش کنه نمازمو ببندم...تهش دراومده طرف لیلاست...فک فامیله ما داریم؟!

+ و اما اندر حکایت روز مادر:

         - فرش حاج خانوم به یمن آتیش بازی مناسبتی سوخت.

         - والیبال و وسطی تا ساعت 2 نصف شب با جواد و ما بقی دوستان پارک سیمرغ.

         - فلافل گروهی

         - رو بوسی بنده با فاطمه رو پل دریاچه مصنوعی سیمرغ و اتش بس موقت...فعلا موقت!ظاهرا حسین قرار نیس کوتاه بیاد.

              - هنوز به اساتید تبریک نگفتم.

         - یه تبریک غیر منتظره از یه آدم ناشناس یعنی یه خسته نباشید درست درمیون.

+ پروردگارا سیزده رو ختم به خیر کن و به حسین ذره ای درک و شعور و صبر و طاقت عنایت فرما آمین.

+ اینم کیک امسال