اینم عکس مرحوم پدر بزرگم که متاسفانه ظرافت های طراحی با مداد به دلیل پائین بودن کیفیت عکس مشخص نیست.

میزان رضایتم از کار:70 درصد.